ul. Agrestowa 61, 53-006 Wrocław
  • tel: 690 683 772 poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 10.00

Ewelina Purcelewska

Ewelina Purcelewska

Psychoterapeuta osób dorosłych, trener (coach)
Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
Pracuje w podejściu integratywnym, łącząc różne metody i techniki pracy, które dobiera w zależności od zgłaszanych trudności i potrzeb danej osoby.
Certyfikowany praktyk i trener narzędzia typologicznego w oparciu o teorię osobowości Junga – MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator).
Ukończyła roczną szkołę coachingu, podyplomowe studia z Psychologii Biznesu na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Obecnie kończy czteroletnie Studia Psychoterapii SPCH.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych organizacjach i koncernach co pozwala jej rozumieć specyfikę działania dużych korporacji, tempa życia i presji z tym związanej.
Udziela pomocy w zakresie: zaburzeń lękowych, depresji, trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami, niskiej samooceny, kryzysów w życiu osobistym lub zawodowym
Przyjmuje od poniedziałku do środy w godzinach 9:00 – 20:00 także online (Skype)
Kontakt: tel: 515-190-384, e-mail: ewelina.purcelewska@wp.pl

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Wrocław

realizacja estinet.pl