ul. Agrestowa 61, 53-006 Wrocław
  • tel: 690 683 772 poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 10.00
Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich -Wrocław

Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny

Slider

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Wrocław

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w grudniu 1993 r. przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy, jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

Oddział wrocławski powstał 6 września 2010 r. Po koniecznych pracach legislacyjno – organizacyjnych przystąpił do działalności statutowej. 1 października 2011r. zorganizowano konferencję „Psychoterapia a duchowość”, w której uczestniczyło ok. 60 osób ze środowiska dolnośląskiego. Odbyły się też spotkania integracyjne i szkoleniowe dla członków oddziału, a w marcu 2012 roku powołany został Ośrodek Pomocy Psychologicznej „Agrestowa”. Mieści się on w siedzibie oddziału tj. we Wrocławiu, ul. Agrestowa 61. Ośrodek oferuje pomoc psychoterapeutyczną, doradczą, mediacyjną, konsultacje psychologiczne, szkolenia i warsztaty.

Wszystkie osoby udzielające wsparcia i pomocy przyjmują założenia chrześcijańskiej wizji człowieka. Oznacza to w praktyce korzystanie z takich źródeł profesjonalnej pomocy psychologicznej, które nie pozostają w sprzeczności z wartościami chrześcijańskimi.

W naszej pracy pragniemy pomagać osobom w dążeniu do pełnego rozwoju, uwzględniającego potrzebę integracji sfery biologicznej, emocjonalnej, wolitywnej, behawioralnej i duchowej człowieka.

czytaj więcej »

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Wrocław

realizacja estinet.pl